Top.Mail.Ru
«ՀՀ ՍԱՀՄԱՆԱԴՐԱԿԱՆ ԴԱՏԱՐԱՆ. ՏԵՂԵԿԱԳԻՐ» ՊԱՐԲԵՐԱԿԱՆ

1996 թվականին դեկտեմբերի 18-ին՝ ՀՀ սահմանադրական դատարանի թիվ 55 աշխատակարգային որոշմամբ, ՍԴ տեղեկագրի նախապատրաստման և հրատարակման նպատակով ստեղծվեց խմբագրական խորհուրդ:

1997 թվականին փետրվարի 6-ին՝ ՀՀ սահմանադրական դատարանի կազմավորման օրվանից ուղիղ մեկ տարի հետո, լույս տեսավ ՀՀ ՍԴ եռամսյա պարբերականի առաջին համարը՝ 4 տպագրական մամուլ ծավալով: 2002 թվականից տեղեկագիրը հրատարակվում է 6 մամուլով:

ՀՀ սահմանադրական դատարանի տեղեկագիրը կոչված է Սահմանադրական դատարանի գործունեությունը հասարակությանը ներկայացնելուն: ՀՀ ՍԴ տեղեկագրի համարներում՝ «Վերլուծական նյութեր», «Երիտասարդ գիտնականի ամբիոն», «ՀՀ ՍԴ որոշումները», «Միջազգային լրատու», «Մարդու իրավունքների պաշտպանություն», «Տեղեկատվություն», «ՀՀ սահմանադրական դատարանում», «Նոր գրքեր» և այլ խորագրերի ներքո տպագրվել են ՀՀ ՍԴ որոշումներ, գիտավերլուծական, ճանաչողական և տեղեկատվական հոդվածներ, նամակներ, ինչպես նաև Մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանի, արտասահմանյան երկրների սահմանադրական արդարադատության մարմինների մի շարք որոշումներ:

Հիմնադիր՝ Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրական դատարան
Խմբագրական խորհուրդ`
26 դեկտեմբերի 2022 թվականի ՍԴԱՈ-219
Գլխավոր խմբագիր՝ Ա. Փխրիկյան
Խմբագրության հասցե՝ 0019, Երևան, Բաղրամյան 10
(+374 11) 588181 (1-89)
armlaw@concourt.am
https://concourt.am/constitutional-court/bulletin-of-the-constitutional-court
 

ՏԵՍՆԵԼ ՀԱՎԵԼՎԱԾՆԵՐԸ ԸՍՏ ՏԱՐԵԹՎԵՐԻ

ՏԵՍՆԵԼ ՀԵՂԻՆԱԿՆԵՐԻ ՀՈԴՎԱԾՆԵՐԸ ԸՍՏ ՀԱՄԱՐԻ

А. ГАМБАРЯН

Ն. ՍՈՒՔԻԱՍՅԱՆ

Н. ОГАНЕСЯН

Ա. ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ

Ա. ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ, Շ. ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ

Գ. ԳԱՍՊԱՐՅԱՆ

Ա. ԹԱԴԵՎՈՍՅԱՆ

Հ. ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ

Ն. ՇԱՀՆԱԶԱՐՅԱՆ