Սահմանադրական դատարանի նիստերի ժամանակացույց

Նիստի օրը
Ժամը
Օրակարգը
Ընթացակարգ
2022թ. մայիսի 24-ին
11:00
Գրավոր
2022թ. մայիսի 31-ին
11:00
Գրավոր
2022թ. մայիսի 31-ին
11:00
Գրավոր
2022թ. մայիսի 31-ին
11:00
Գրավոր
2022թ. մայիսի 31-ին
11:00
Գրավոր
2022թ. մայիսի 31-ին
11:00
Գրավոր
2022թ. հունիսի 7-ին
11:00
Գրավոր
2022թ. հունիսի 7-ին
11:00
Գրավոր
2022թ. հունիսի 7-ին
11:00
Գրավոր
2022թ. հունիսի 10-ին
11:00
Գրավոր
2022թ. հունիսի 14-ին
11:00
Գրավոր
2022թ. հունիսի 14-ին
11:00
Գրավոր
2022թ. հունիսի 21-ին
11:00
Գրավոր
2022թ. հունիսի 21-ին
11:00
Գրավոր
2022թ. հունիսի 28-ին
11:00
Գրավոր
2022թ. հունիսի 28-ին
11:00
Գրավոր
2022թ. հուլիսի 1-ին
11:00
Գրավոր
2022թ. հուլիսի 1-ին
11:00
Գրավոր
2022թ. սեպտեմբերի 6-ին
11:00
Գրավոր
Ժամանակացույց
  • 24 մայիսի 2022թ.

    11:00

    Օրակարգ

    Գագիկ Խանդանյանի դիմումի հիման վրա՝ «Հանրային ծառայության մասին» ՀՀ օրենքի 31-րդ հոդվածի, այդ թվում նաև՝ նույն հոդվածի 6-րդ մասի 4-րդ կետի, ինչպես նաև «Հայաստանի Հանրապետության դատական օրենսգիրք» սահմանադրական օրենքի 5-րդ հոդվածի 2-րդ մասի՝ Սահմանադրությանը համապատասխանության հարցը որոշելու վերաբերյալ գործը

    Գործին առնչվող որոշումներ
Ուղիղ եթեր