Top.Mail.Ru

Սահմանադրական դատարանի նիստերի ժամանակացույց

Նիստի օրը
Ժամը
Օրակարգը
Ընթացակարգ
2023թ. հունիսի 6-ին
11:00

Գայանե Ճաղարյանի դիմումի հիման վրա՝ ՀՀ քաղաքացիական օրենսգրքի 303-րդ հոդվածի 2-րդ մասի և 305-րդ հոդվածի՝ Սահմանադրությանը համապատասխանության հարցը որոշելու վերաբերյալ գործը

Գործին առնչվող որոշումներ
Գրավոր
2023թ. հունիսի 6-ին
11:00
«Հայբիզնեսբանկ» ՓԲԸ-ի դիմումի հիման վրա՝ ՀՀ քաղաքացիական դատավարության օրենսգրքի 404-րդ հոդվածի 2-րդ մասի և 405-րդ հոդվածի 1-ին մասի 3-րդ կետի՝ Սահմանադրությանը համապատասխանության հարցը որոշելու վերաբերյալ գործը
Գործին առնչվող որոշումներ
Գրավոր
2023թ. հունիսի 13-ին
11:00

2022 թվականի դեկտեմբերի 13-ին և 2023 թվականի փետրվարի 15-ին հայտագրերի փոխանակման ձևով կնքված՝ «Գերմանական Միջազգային համագործակցության ընկերություն (ԳՄՀԸ/GIZ) ՍՊԸ-ի և Վերականգնման վարկերի բանկի (ՎՎԲ/KfW) տեղական գրասենյակներ հիմնելու վերաբերյալ» համաձայնագրում ամրագրված պարտավորությունների՝ Սահմանադրությանը համապատասխանության հարցը որոշելու վերաբերյալ գործը

Գործին առնչվող որոշումներ
Գրավոր
2023թ. հունիսի 13-ին
11:00

Սուսաննա Բազիկյանի դիմումի հիման վրա՝ ՀՀ քաղաքացիական օրենսգրքի 317-րդ հոդվածի 2-րդ մասի և 337-րդ հոդվածի 1-ին մասի՝ Սահմանադրությանը համապատասխանության հարցը որոշելու վերաբերյալ գործը

Գործին առնչվող որոշումներ
Գրավոր
2023թ. հունիսի 13-ին
11:00

Խաչիկ Թորոսյանի դիմումի հիման վրա` ՀՀ քրեական դատավարության օրենսգրքի 264-րդ հոդվածի 3-րդ մասի, 268-րդ հոդվածի 4-րդ մասի և 391-րդ հոդվածի 3-րդ մասի՝ Սահմանադրությանը համապատասխանության հարցը որոշելու վերաբերյալ գործը

Գործին առնչվող որոշումներ
Գրավոր
2023թ. հունիսի 27-ին
11:00

«ԱԿԲԱ ԲԱՆԿ» ԲԲԸ անհատական դիմումի հիման վրա՝ Հայաստանի Հանրապետության վարչական դատավարության օրենսգրքի 83-րդ հոդվածի 2-րդ մասի՝ այնքանով, որքանով վարչական դատարանին լիազորություն է տրամադրում կասեցնելու օրինական ուժի մեջ մտած վճռի կատարումը, Սահմանադրությանը համապատասխանության հարցը որոշելու վերաբերյալ գործը

Գործին առնչվող որոշումներ
Գրավոր
2023թ. սեպտեմբերի 12-ին
11:00
ՀՀ Ազգային ժողովի պատգամավորների ընդհանուր թվի առնվազն մեկ հինգերորդի դիմումի հիման վրա՝ «Ազգային ժողովի կանոնակարգ» սահմանադրական օրենքի 8-րդ հոդվածի 1-ին մասի 5-րդ կետի, 138-րդ հոդվածի, ինչպես նաև այդ դրույթների հետ համակարգային առումով փոխկապակցված տվյալ ակտի այլ դրույթների` Սահմանադրությանը համապատասխանության հարցը որոշելու վերաբերյալ գործը
Գործին առնչվող որոշումներ
Գրավոր
Ժամանակացույց
 • 6 հունիսի 2023թ.

  11:00

  Օրակարգ

  Գայանե Ճաղարյանի դիմումի հիման վրա՝ ՀՀ քաղաքացիական օրենսգրքի 303-րդ հոդվածի 2-րդ մասի և 305-րդ հոդվածի՝ Սահմանադրությանը համապատասխանության հարցը որոշելու վերաբերյալ գործը

  Գործին առնչվող որոշումներ
 • 6 հունիսի 2023թ.

  11:00

  Օրակարգ

  «Հայբիզնեսբանկ» ՓԲԸ-ի դիմումի հիման վրա՝ ՀՀ քաղաքացիական դատավարության օրենսգրքի 404-րդ հոդվածի 2-րդ մասի և 405-րդ հոդվածի 1-ին մասի 3-րդ կետի՝ Սահմանադրությանը համապատասխանության հարցը որոշելու վերաբերյալ գործը
  Գործին առնչվող որոշումներ

2023

Ուղիղ եթեր