Top.Mail.Ru
20 դեկտեմբերի 2023թ.

«ՀՀ ՍԱՀՄԱՆԱԴՐԱԿԱՆ ԴԱՏԱՐԱՆ. ՏԵՂԵԿԱԳԻՐ» ՊԱՐԲԵՐԱԿԱՆԻ 3(111) 2023 ՀԱՄԱՐԻ ԷԼԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ ՏԱՐԲԵՐԱԿԸ

Լույս է տեսել «ՀՀ ՍԱՀՄԱՆԱԴՐԱԿԱՆ ԴԱՏԱՐԱՆ.ՏԵՂԵԿԱԳԻՐ» ՊԱՐԲԵՐԱԿԱՆԻ 3(111) 2023 համարը:

 

Տեղեկագրի այս համարում կարող եք կարդալ


√  Ի.գ.դ., պրոֆ. Ա. Ղամբարյանի, ի.գ.թ. Մ. Մուրադյանի, Մ. Մկրտչյանի՝ «ԿԱՍԿԱԾԻ ԴԵՊՔՈՒՄ ՄԵՂՄ ՈՐՈՇՄԱՆ ՕԳՏԻՆ (IN DUBIO MITIUS)» ՄԱՔՍԻՄԻ ԿԻՐԱՌՈՒԹՅՈՒՆՆ ԻՐԱՎԱԿԱՆ ԱՆՈՐՈՇՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԼՈՒԾԵԼԻՍ 
√  Ի.գ.դ. Ա.Հայրապետյանի՝ НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ЮРИДИЧЕСКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА
√  Ի.գ.թ. Ա.Ղազարյանի՝ ՄԱՅՐՑԱՄԱՔԱՅԻՆ ԽԱՌԸ ՏԻՊԻ ՔՐԵԱԿԱՆ ԴԱՏԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ ՄԵՂԱԴՐՅԱԼԻ ՍՈՒԲՅԵԿՏԱՅՆԱՑՄԱՆ ՀԱՄԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՄԻՏՈՒՄԸ ԵՎ ԴՐԱՆ ՀԱԿԱՌԱԿ ԸՆԹԱՑՈՂ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՕՐԵՆՍԴՐԱԿԱՆ ԶԱՐԳԱՑՈՒՄՆԵՐԸ (ՎԵՐԱՔՆՆԻՉ ԴԱՏԱՐԱՆՈՒՄ ԳՐԱՎՈՐ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳՈՎ ԿԱԼԱՆՔԻ (ԴՐԱ ԵՐԿԱՐԱՁԳՄԱՆ) ՄԻՋՆՈՐԴՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՔՆՆՈՒԹՅԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՈՒՄ ԿԱՅԱՑՎԱԾ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԻ ՎԵՐԱՆԱՅՄԱՆ ԼՈՒՅՍԻ ՆԵՐՔՈ)
√;  Ք.գ.թ. Ա.Հարությունյանի՝ ԻՐԱՎՈՒՆՔԻ ԷՈՒԹՅՈՒՆԸ` ԻՐԱՎՈՒՆՔԻ ՀԱՍԿԱՑՈՒԹՅԱՆ ԾԱԳՈՒՄՆԱԲԱՆՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՏԵՔՍՏՈՒՄ
√  Ի.գ.թ. Ա. Թադեվոսյանի, Ֆ. Աղաբեկյանի՝ ՍԱՀՄԱՆԱԴԻՐ ՈՒԺԻ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐԸ՝ ՀԱՅ ԱԶԳԱՅԻՆ ԻՐԱՎՈՒՆՔԻ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ՀԱՄԱՏԵՔՍՏՈՒՄ 
√  Ի.գ.թ. Գ.Իսրայելյանի՝ О ВОПРОСЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ИНСТИТУТА ОСВОБОЖДЕНИЯ ОТ АДМИНИСТРАТИВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ В РЕСПУБЛИКЕ АРМЕНИЯ

 

Տեղեկագրի «Երիտասարդ գիտնականի ամբիոն» բաժնում կարող եք ընթերցել ապագա գիտնականներ՝ Գ.Գևորգյանի, Հ.Ղազարյանի, Մ.Մելիքյանի, Ս.Հակոբյանի, Կ.Ադամյանի, Ա.Տիգրանյանի հեղինակած հոդվածները:


Տեղեկագրի էլեկտրոնային տարբերակը հասանելի է հետևյալ հղումով` https://concourt.am/pdf/uploads/6582d2d3b02d5_texekagir%203(111)2023.pdf

Նորություններ