Top.Mail.Ru
29 սեպտեմբերի 2022թ.

ՀԱՄԱԳՈՐԾԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ՆՈՐ ՀՈՒՇԱԳԻՐ

2022 թվականի սեպտեմբերի 29-ին ՀՀ Սահմանադրական դատարանի աշխատակազմի և ՀՀ Գիտությունների ազգային ակադեմիայի Փիլիսոփայության, սոցիոլոգիայի և իրավունքի ինստիտուտի միջև կնքվել է համագործակցության հուշագիր իրավագիտության բնագավառում գիտահետազոտական համագործակցության զարգացման վերաբերյալ: 

Նոր համագործակցության հուշագրի շրջանակներում նախատեսվում է իրականացնել գիտահետազոտական սեմինարների, քննարկումների, թեմատիկ դասախոսությունների, կլոր-սեղան հանդիպումների ու գիտաժողովների համատեղ կազմակերպում: Սահմանադրական դատարանի աշխատակազմը նաև կցուցաբերի օժանդակություն ՀՀ ԳԱԱ Փիլիսոփայության, սոցիոլոգիայի և իրավունքի ինստիտուտի ասպիրանտներին, հայցորդներին, դոկտորանտներին և գիտաշխատողներին իրենց հետազոտական աշխատանքների իրականացման համար՝ տրամադրելով մասնագիտական արդի գրականություն և անհրաժեշտ խորհրդատվություն: 
 

Նորություններ