Կազմակերպության կառավարումը Վերահսկիչ մարմին

ԻՐԱՎԱԲԱՆՆԵՐԻ  ՀԱՄԱՀԱՅԿԱԿԱՆ  ԽՈՐՀՐԴԱԺՈՂՈՎ»
ՀԱՍԱՐԱԿԱԿԱՆ   ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅԱՆ ԿԱՆՈՆԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ

7.13. Կազմակերպության գործունեության նկատմամբ օրենքով սահմանված կարգով վերահսկողությունն իրականացվում է վերահսկիչ մարմնի կողմից, որպիսին հանդես է գալիս խորհրդում 3 եւ ավելի ներկայացուցիչ ունեցող երկրների  կազմակերպության անդամներից առաջադրված մեկական ներկայացուցիչ։ Վերահսկիչ մարմինը ձեւավորվում է երկու տարի ժամկետով եւ օրենքով սահմանված կարգով կատարած ուսումնասիրությունների արդյունքները յուրաքանչյուր տարի ներկայացնում է խորհրդին եւ երկու տարին մեկ՝ հաշվետվության ձեւով, կազմակերպության ժողովին։

Իրավաբանների համահայկական խորհրդաժողով» հասարակական կազմակերպության վերահսկիչ մարմնի ցուցակ