Ժ Ա Մ Ա Ն Ա Կ Ա Ց ՈՒ Յ Ց
Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրական դատարանի
2021-2022 թվականների նիստերի
     
 
 
                                                                   
  Նիստի օրը Ժամը                         Օրակարգը           Ընթացակարգ    
  23.09.2021 14:30   Գրավոր    
  23.09.2021 11:00   Գրավոր    
  23.09.2021 11:00   Գրավոր    
  23.09.2021 11:00   Գրավոր    
  28.09.2021 11:00   Գրավոր    
  28.09.2021 11:00   Գրավոր    
  28.09.2021 11:00   Գրավոր    
  5.10.2021 11:00   Գրավոր    
  5.10.2021 11:00   Գրավոր    
  12.10.2021 11:00   Գրավոր    
  12.10.2021 11:00   Գրավոր    
  12.10.2021 11:00   Գրավոր    
  19.10.2021 11:00  
2021 թվականի մայիսի 13-ին Մոսկվայում ստորագրված՝ «Հայաստանի Հանրապետության կառավարության և Ռուսաստանի Դաշնության կառավարության միջև Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության և Ռուսաստանի Դաշնության ներքին գործերի մարմինների իրավասությանը վերաբերող հարցերի շուրջ տեղեկատվական փոխգործակցության և էլեկտրոնային եղանակով տեղեկատվության փոխանակման մասին» համաձայնագրում ամրագրված պարտավորությունների՝ Սահմանադրությանը համապատասխանության հարցը որոշելու վերաբերյալ գործը
Գրավոր    
  19.10.2021 11:00   Գրավոր    
  19.10.2021 11:00   Գրավոր    
  19.10.2021 11:00  
Տավուշի մարզի Դիլիջան համայնքի ղեկավար Արմեն Սանթրոսյանի, Լոռու մարզի Թումանյան համայնքի ղեկավար Լևոն Զավարյանի, Լոռու մարզի Տաշիր համայնքի ղեկավար Էդգար Արշակյանի, Լոռու մարզի Ալավերդի համայնքի ղեկավար Սասուն Խեչումյանի, Շիրակի մարզի Արթիկ համայնքի ղեկավար Մխիթար Վարագյանի և Գեղարքունիքի մարզի Զոլաքար համայնքի ղեկավար Արման Ղազարյանի դիմումների հիման վրա` 18.06.2020թ. խմբագրությամբ «Տեղական ինքնակառավարման մասին» ՀՀ օրենքի 27-րդ հոդվածի 2.1-ին մասի և 11.07.2020թ. խմբագրությամբ «ՀՀ ընտրական օրենսգիրք» ՀՀ սահմանադրական օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ սահմանադրական օրենքի 34-րդ հոդվածի 2-րդ մասի 2-րդ կետի՝ Սահմանադրությանը համապատասխանության հարցը որոշելու վերաբերյալ գործը
Գրավոր    
  26.10.2021 11:00   Գրավոր    
  2.11.2021 11:00   Գրավոր    
  16.11.2021 11:00   Գրավոր    
  16.11.2021 11:00   Գրավոր    
  23.11.2021 11:00   Գրավոր    
  23.11.2021 11:00   Գրավոր    
  30.11.2021 11:00  
Մարդու իրավունքների պաշտպանի դիմումի հիման վրա՝ ՀՀ քաղաքացիական օրենսգրքի 1086-րդ հոդվածի, ՀՀ աշխատանքային օրենսգրքի 236-րդ հոդվածի, ՀՀ կառավարության 1992 թվականի նոյեմբերի 15-ի «Ձեռնարկությունների, հիմնարկների ու կազմակերպությունների (անկախ սեփականության ձևից) աշխատողներին աշխատանքային պարտականությունների կատարման հետ կապված խեղման, մասնագիտական հիվանդության և առողջության այլ վնասման հետևանքով պատճառված վնասի փոխհատուցման կարգի մասին կանոնները հաստատելու մասին» թիվ 579 որոշման, ՀՀ կառավարության 2009 թվականի հուլիսի 23-ի «Կյանքին կամ առողջությանը պատճառված վնասի համար՝ սահմանված կարգով պատասխանատու ճանաչված իրավաբանական անձի լուծարման կամ սնանկ ճանաչման դեպքում համապատասխան վճարների կապիտալացման և դրանք տուժողին վճարելու կարգը հաստատելու մասին» թիվ 914-Ն որոշման՝ Սահմանադրությանը համապատասխանության հարցը որոշելու վերաբերյալ գործը
Գրավոր    
  25.01.2022 11:00   Գրավոր    
  1.02.2022 11:00   Գրավոր    
2021
Սեպտեմբեր Հոկտեմբեր Նոյեմբեր Դեկտեմբեր
Երկ Երք Չրք Հնգ Ուրբ Շբթ Կրկ Երկ Երք Չրք Հնգ Ուրբ Շբթ Կրկ Երկ Երք Չրք Հնգ Ուրբ Շբթ Կրկ Երկ Երք Չրք Հնգ Ուրբ Շբթ Կրկ
  1 2 3 4 5 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7   1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12 4 5 6 7 8 9 10 8 9 10 11 12 13 14 6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19 11 12 13 14 15 16 17 15 16 17 18 19 20 21 13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26 18 19 20 21 22 23 24 22 23 24 25 26 27 28 20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 25 26 27 28 29 30   29 30   27 28 29 30 31
     
2022
Հունվար Փետրվար Մարտ Ապրիլ
Երկ Երք Չրք Հնգ Ուրբ Շբթ Կրկ Երկ Երք Չրք Հնգ Ուրբ Շբթ Կրկ Երկ Երք Չրք Հնգ Ուրբ Շբթ Կրկ Երկ Երք Չրք Հնգ Ուրբ Շբթ Կրկ
  1 2 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3
3 4 5 6 7 8 9 7 8 9 10 11 12 13 7 8 9 10 11 12 13 4 5 6 7 8 9 10
10 11 12 13 14 15 16 14 15 16 17 18 19 20 14 15 16 17 18 19 20 11 12 13 14 15 16 17
17 18 19 20 21 22 23 21 22 23 24 25 26 27 21 22 23 24 25 26 27 18 19 20 21 22 23 24
24 25 26 27 28 29 30 28       28 29 30 31 25 26 27 28 29 30  
31    
Մայիս Հունիս Հուլիս Օգոստոս
Երկ Երք Չրք Հնգ Ուրբ Շբթ Կրկ Երկ Երք Չրք Հնգ Ուրբ Շբթ Կրկ Երկ Երք Չրք Հնգ Ուրբ Շբթ Կրկ Երկ Երք Չրք Հնգ Ուրբ Շբթ Կրկ
    1   1 2 3 4 5 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7
2 3 4 5 6 7 8 6 7 8 9 10 11 12 4 5 6 7 8 9 10 8 9 10 11 12 13 14
9 10 11 12 13 14 15 13 14 15 16 17 18 19 11 12 13 14 15 16 17 15 16 17 18 19 20 21
16 17 18 19 20 21 22 20 21 22 23 24 25 26 18 19 20 21 22 23 24 22 23 24 25 26 27 28
23 24 25 26 27 28 29 27 28 29 30   25 26 27 28 29 30 31 29 30 31
30 31    
Սեպտեմբեր Հոկտեմբեր Նոյեմբեր Դեկտեմբեր
Երկ Երք Չրք Հնգ Ուրբ Շբթ Կրկ Երկ Երք Չրք Հնգ Ուրբ Շբթ Կրկ Երկ Երք Չրք Հնգ Ուրբ Շբթ Կրկ Երկ Երք Չրք Հնգ Ուրբ Շբթ Կրկ
    1 2 3 4   1 2 1 2 3 4 5 6     1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11 3 4 5 6 7 8 9 7 8 9 10 11 12 13 5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18 10 11 12 13 14 15 16 14 15 16 17 18 19 20 12 13 14 15 16 17 18
19 27 21 22 23 24 25 17 18 19 20 21 22 23 21 22 23 24 25 26 27 19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 24 25 26 27 28 29 30 28 29 30   26 27 28 29 30 31
31