Femida The Constitutional Court of the Republic of Armenia Herb
[go home] [site map] [contact us] [add to favorites]
[russian version] ռուս [english version] անգ

 

Որոնման համակարգ Google
www concourt.am

 

Սահմանադրական արդարադատություն

 

 

«Սահմանադրական արդարադատություն»
Նոր ժողովրդավարության երկրների սահմանադրական վերահսկողության մարմինների խորհրդաժողովի բանբեր

"Конституционное Правосудие"
Вестник Конференции органов конституционного контроля стран новой демократии

Решение Конференции органов конституционного контроля стран молодой демократии
Учредительная конференция 24 октября 1997 года
Редакционный совет

Constitutional Right

1(51) 2011*

pdf
1.8 mb

 

Արխիվ

1998

1999

2000

2001

2002

1(1) 1998*
2(2) 1998*

1(3) 1999
2(4) 1999
3(5) 1999
4(6) 1999

1(7) 2000
2(8) 2000
3(9) 2000
4(10) 2000*

1(11) 2001*
2(12) 2001*
3(13) 2001*
4(14) 2001-1(15) 2002*

2(16) 2002*
3(17) 2002*
4(18) 2002-1(19) 2003*

2003

2004

2005

2006

2007

2(20) 2003*
3(21) 2003*
4(22) 2003*

1(23) 2004*
2(24) 2004*
3(25) 2004*
4(26) 2004*

1(27) 2005*
2(28) 2005*
3(29) 2005*
4(30) 2005*

1(31) 2006*
2(32) 2006*
3(33) 2006*
4(34) 2006*

1(35) 2007*
2(36) 2007*
3(37) 2007*
4(38) 2007*

2008

2009

2010

 

1(39) 2008*
2(40) - 3(41) 2008*
4(42) 2008*

1(43) 2009*
2(44) 2009*
3(45) 2009*
4(46) 2009*

1(47) 2010*
2(48) 2010*
3(49) 2010*
4(50) 2010*

 

Հավելված

Բագլայ Մ. Վ., 1999
Աբդուլոյեվ Ֆ. Ա., 1999
Ժիլիս Յ., 1999
Հովսեփյան Ժ. Ի., 2000
Վասիլեվիչ Գ. Ա., 2003*
Կուրիս Է., 2004*

Ուշադրություն՝ աստղանիշով (*) նշված են բանբերի այն համարները, որոնց էլեկտրոնային տարբերակը ներկայացված է ամբողջությամբ:

 

Адрес редакции: 0019, Ереван, пр. Баграмяна 10
phone (37410) 529991, 588189
fax (37410) 529991
phone armlaw@concourt.am
http://www.concourt.am/armenian/con_right/

Статьи вестника "Конституционное правосудие" публикуются в авторской редакции
Вестник включен в список принятых Высшей аттестационной комиссией журналов для публикации
©1998-2011, Конференция органов конституционного контроля стран новой демократии,
издается Центром конституционного права РА

Координатор веб проекта: проф. Г. Ваганян, советник Конституционного Суда РА,
официальный представитель Венецианской комиссии Совета Европы
Веб администратор: М. Казарян


[to the top]Էջի սկիզբ

[ՀՀ ՍԴ] [ՀՀ Սահմանադրություն] [ՀՀ օրենքը ՍԴ-ի մասին] [ՍԴ աշխատակարգ] [ՍԴ որոշումներ] [ՍԴ նիստերի ժամանակացույց] [ՍԴ կառուցվածքը] [Միջազգային կապեր] [Միջոցառումներ] [Գրադարան] [Իրավական ռեսուրսներ] [Միջազգային ալմանախ] [ՍԴ տեղեկագիր] [Սահմանադրական արդարադատություն] [Տարեկան հաղորդումներ] [Ազգային զեկույցներ] [ՍԴ նախագահի ելույթներ] [Նորություններ] [Վիրտուալ պատկերասրահ]