Femida The Constitutional Court of the Republic of Armenia Herb
[go home] [site map] [contact us] [add to favorites]
[russian version] ռուս [english version] ամգ

 

Որոնման համակարգ Google
www concourt.am

 

Հայտարարություններ

 

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

Սահմանադրական դատարանի աշխատակազմը հայտարարում է բաց մրցույթ արտաքին կապերի բաժնի առաջատար մասնագետի (1 հաստիք) թափուր տեղի համար:

Արտաքին կապերի բաժնի առաջատար մասնագետը՝
1) մասնակցում է Սահմանադրական դատարանի արտաքին կապերի և միջազգային համագործակցության հարցերում տեղեկատվական-վերլուծական և կազմակերպական աշխատանքներին,
2) մասնակցում է Սահմանադրական դատարանի նախագահի ու դատավորների օտարերկրյա պաշտոնատար անձանց և միջազգային կազմակերպությունների ներկայացուցիչների հետ հանդիպումների, աշխատակազմի արտասահմանյան այցերի և այլ միջոցառումների բովանդակային մասի նախապատրաստման աշխատանքներին,
3) մասնակցում է Սահմանադրական դատարանի նախագահի, դատավորների և աշխատակազմի ` օտարերկյա պետությունների պետական մարմինների, միջազգային, այդ թվում նաև ոչ կառավարական կազմակերպությունների, օտարերկրյա իրավական և հասարակական գործիչների հետ հաղորդակցության ապահովման աշխատանքներին,
4) մասնակցում է Սահմանադրական դատարանի արտաքին կապերին և միջազգային հարաբերություններին վերաբերող` ելույթների, դիմումների, ուղերձների և նամակների, ինչպես նաև կազմվող այլ փաստաթղթերի նախապատրաստմանը,
5) համապատասխան հանձնարարությունների հիման վրա իրականացնում է ոլորտային թարգմանություններ:

Նշված թափուր պաշտոնն զբաղեցնելու համար դիմել կարող են այն ՀՀ քաղաքացիները, որոնք բավարարում են ՙԴատական ծառայության մասին՚ ՀՀ օրենքի 12 և 13-րդ հոդվածներով սահմանված պահանջները և ունեն՝
1) բարձրագույն մասնագիտական կրթություն (միջազգային հարաբերությունների, իրավագիտության, քաղաքագիտության, օտար լեզուների բնագավառում),
2) դատական (պետական) ծառայության պաշտոններում երկու տարվա ստաժ կամ դատական ծառայության առնվազն 1-ին դասի կրտսեր ծառայողի դասային աստիճան կամ երեք տարվա մասնագիտական աշխատանքային ստաժ կամ վերջին երեք տարվա ընթացքում քաղաքական կամ հայեցողական կամ քաղաքացիական պաշտոններում՝ առնվազն մեկ տարվա աշխատանքային ստաժ,
3) համակարգչով և ժամանակակից այլ տեխնիկական միջոցներով աշխատելու ունակություն,
4) ռուսերենի և անգլերենի իմացություն (ազատ տիրապետում են այդ լեզուներին): Ֆրանսերենի կամ գերմաներենի իմացությունը դիտվելու է որպես առավելություն:

Դիմող ՀՀ քաղաքացիներն իրենց ամփոփ անձնական տվյալները (CV) գունավոր լուսանկարով՝ 3X4 սմ չափսի, և վերջին աշխատանքի վայրից բնութագիրը պետք է ուղարկեն armlaw@concourt.am էլեկտրոնային հասցեով (վերջնաժամկետ` 22.06.2018թ.)։ Խնդրում ենք ՙԱրտաքին կապերի առաջատար մասնագետ՚ անվանումը նշել էլեկտրոնային փոստի «subject» մասում:

Հայտերի ընդունման վերջնաժամկետ` 22.06.2018թ.: Լրացուցիչ տեղեկությունների և մանրամասների համար դիմել Սահմանադրական դատարանի աշխատակազմի կադրերի բաժին՝ հեռ.՝ +37411588128:

 


[to the top]Էջի սկիզբ

[ՀՀ ՍԴ] [ՀՀ Սահմանադրություն] [ՀՀ օրենքը ՍԴ-ի մասին] [ՍԴ կանոնակարգ] [ՍԴ որոշումներ] [ՍԴ նիստերի ժամանակացույց] [ՍԴ կառուցվածքը] [Միջազգային կապեր] [Միջոցառումներ] [Գրադարան] [Իրավական ռեսուրսներ] [Միջազգային ալմանախ] [ՍԴ տեղեկագիր] [Սահմանադրական արդարադատություն] [Տարեկան հաղորդումներ] [Ազգային զեկույցներ] [ՍԴ նախագահի ելույթներ] [Նորություններ] [Վիրտուալ պատկերասրահ]